27 September 2022
KADIN MANŞET

KBDH Genel Konseyi: Birleşik kadın direnişi faşizmi yıkacak

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi/KBDH Genel Konseyi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kadın direnişinin AKP faşizminin en büyük korkusu olduğuna dikkat çekti, “Kadın direnişini yaygınlaştıralım, her yerde erkek egemenlikli sisteme darbe vuran ortak mücadele tarzını geliştirelim” dedi.

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi/KBDH Genel Konseyi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Erkek ve erkek devletin sistemleşmiş hali olan kapitalizmin, dünyanın her yerinde kadınlara karşı bir kırım savaşı yürüttüğünü belirtti, “Sistem olarak kendini yaşatabilmenin en temel koşulunu kadın emeğinin, bedeninin, aklının ve duygusunun sömürüsünde, hatta yok oluşunda görüyor” dedi.

Bunca saldırganlığa rağmen kadın mücadelesinin sisteme ölümcül darbeler vurduğunu belirtti.

Türkiye ve Kürdistan’daki AKP faşizmine karşı direnen kadınlara dikkat çekti.

Biz kadınlar olarak örgütlenip mücadele ettikçe bu faşist sistemin nefesi kesiliyor. Öyleyse mücadeleyi büyüterek faşizmin nefesini kesmeye devam edelim. Kadınlar kazandıkça, Erkek/Devlet Kaybedecektir!

Kuruluşunu 8 Mart 2017’de ilan ettiğini hatırlatan KBDH, “8 Mart bu anlamda Türkiye ve Kürdistan birleşik devrimci kadın mücadelesi için de önemli bir tarihtir” diye belirtti.

Geçen dört yıllık süreçte sosyalist devrimci kadınlar olarak birleşik örgütlenebilme ve mücadele edebilmenin mümkün olduğunu ispatladıklarını vurguladı.

Birleşik kadın direnişinin örgütlenmesi gerektiğini belirtti.

Birçok kanaldan ilerleyen kadın mücadelesinin önemli bir dinamik olduğunu vurguladı, “Gare’ye sefere gidip hezimetle dönen Türk faşist devleti, aynı zamanda kadın gerillaların iradesine çarptı” dedi.

KBDH milislerinin eylemlerine dikkat çekerek kadınlara seslendi:

Tecavüzcüleri, katilleri, kadın düşmanlarını kendimiz yargılayalım! Kadın direnişini yaygınlaştıralım, her yerde erkek egemenlikli sisteme darbe vuran ortak mücadele tarzını geliştirelim. Faşizme karşı birleşelim, çünkü Birleşik Kadın Direnişi, Faşizmi Yıkacaktır!